Herbs by Health Issues

Choose one or more issues.

Search Results

Huang Qi
黄芪
Astragalus
Qin Cai
芹菜
Celery
Xia Ku Cao
夏枯草
Prunella Vulgaris 
Huo Long Guo
火龙果 
Dragon Fruit
Shan Jin Che Hua
山金车花
Arnica
La Mu
辣木
Moringa
Sheng Jiang
生姜
Ginger (Fresh)
Gui Zhi
桂枝
Cinnamon Twig
Du Zhong
杜仲
Eucommia
Gou Qi Zi
枸杞子
Goji Berry
Rou Gui
肉桂
Cinnamon Bark
Sheng Di Huang
生地黄
Rehmannia (dried)
Shu Di Huang
熟地黄
Rehmannia (processed)
Mei Gui Hua
玫瑰花
Roses
Dang Gui
当归
Angelica
Dang Shen
党参
Codonopsis
Ren Shen
人参
Ginseng
Bai Shao
白芍
White Peony
Loading...