Herbs by Chinese Medicine Terms

Choose one or more properties.

Search Results

Jue Ming Zi
决明子
Jue Ming Zi

Jue Ming Zi

Tian Hua Fen
天花粉
Tian Hua Fen

Tian Hua Fen

Lu Gen
芦根
Lu Gen

Lu Gen

Dan Zhu Ye
淡竹叶
Dan Zhu Ye

Dan Zhu Ye

Zhi Zi
栀子
Zhi Zi

Zhi Zi

Zhi Mu
知母
Zhi Mu

Zhi Mu

Shi Gao
石膏
Shi Gao

Shi Gao

Mu Zei
木贼
Mu Zei

Mu Zei

Sang Ye
桑叶
Sang Ye

Sang Ye

Ge Gen
葛根
Ge Gen

Ge Gen