Herbs by Health Issues

Choose one or more issues.

Search Results

Wu Shao She
乌梢蛇
Wu Shao She
Qian Nian Jian
千年健
Qian Nian Jian
San Ji Sheng
Gou Ji
Sang Ji Sheng
桑寄生
Sang Ji Sheng
Wu Jia Pi
五加皮
Wu Jia Pi
Ren Dong Teng
海桐皮
Hai Tong Pi
Ren Dong Teng
忍冬藤
Ren Dong Teng
Si Gua Lou
丝瓜络
Si Gua Luo
Xi Xian Cao
豨莶草
Xi Xian Cao
Sang Zhi
桑枝
Sang Zhi
Han Fang Ji (Feng Fang Zi)
汉防己 (粉防己)
Han Fang Ji
Qin Jiao
秦艽
Qin Jiao
Bai Hua She
白花蛇
Bai Hua She
Hai Feng Teng
海风滕
Hai Feng Teng
Zhi Chuan Wu
制川乌
Zhi Chuan Wu
Mu Gua
木瓜
Mu Gua
Wei Ling Xian
威灵仙
Wei Ling Xian
Du Huo
独活
Du Huo
Fan Xie Ye
番泻叶
Fan Xie Ye
Mang Xiao
芒硝
Mang Xiao